Dnes » 29 / 17
Zajtra » 30 / 17
Pozajtra » 31 / 17
sobota 13. júla 2024 - Meniny má Margita

MS SharePoint

Platforma SharePoint prináša aj riadenie procesov – zabudovaný workflow subsystém alebo rozšírenie SharePointu o platformu Nintex Workflow umožňujú riadiť procesy na profesionálnej úrovni. Typickým využitím riadenie procesov je schvaľovanie faktúr, objednávok alebo žiadaniek.

Hlavné prínosy:

  • poriadok v dokumentácii
  • fulltextové vyhľadávanie
  • história verzií
  • organizátor obsahu
  • procesy nad dokumentmi (workflow)

Funkčnosti MS SharePoint

Nové používateľské prostredie

Nová verzia platformy SharePoint prináša ovládanie známe zo systému Windows 8. Nové používateľské prostredie je prezentované formou dlaždíc a umožňuje ovládanie na klasických aj dotykových zariadeniach.

Ovládanie prostredia a systémové hlásenia sú čistejšie a používateľsky prívetivejšie. Každá obrazovka má režim zobrazenia určený pre tablety alebo iné zariadenia, ktoré potrebujú naplno využiť celú obrazovku – menej potrebné ovládacie prvky sú v tomto režime skryté.

Príjemným vylepšením je plná podpora funkcie Drag & Drop pre dokumenty alebo odkazy – do knižníc dokumentov je možné dokumenty vkladať priamo potiahnutím a pustením dokumentu z prieskumníka súborového systému. Táto funkčnosť je dostupná pre viaceré webové prehliadače a prenos súborov je podporovaný aj pri vkladaní do webových prvkov dokumentových knižníc, čo šetrí používateľovi čas, keďže nemusí vchádzať do dokumentovej knižnice.

Priestor pre dokumenty – OneDrive Pro

Platforma SharePoint prináša zamestnancom priestor pre ukladanie svojich dokumentov do firemného „cloudu“. To znamená, že svoje dokumenty si už nemusíte odkladať do verejných úložísk ako napr. OneDrive, ale môžete ich mať vo firemnom prostredí. A to všetko s integrovanou synchronizáciou dokumentov priamo do prieskumníka súborového systému (Windows Explorer). Vo svojej knižnici v priestore SharePoint aktivujete stlačením jedného tlačidla na ovládacom paneli synchronizáciu, dokumenty sú prenesené z priestoru SharePoint aj na lokálny počítač a so svojimi dokumentmi môžete teda pracovať aj v režime offline.

Integrácia prostredí Exchange a SharePoint – Team Folders

SharePoint prináša revolučný pohľad na dokumenty a údaje, ktoré sa nachádzajú v prostrediach Exchange a SharePoint. Na jednom mieste je možné zobrazovať komunikáciu, dokumenty, e-maily a aj okamžité správy z komunikačného nástroja Lync. Takto integrované údaje je možné aj prehľadávať prostredníctvom štandardných vyhľadávacích nástrojov prostredí SharePoint aj Exchange.

Work Management

Vo firmách býva často viacero lokalít, kde nájdu zamestnanci svoje úlohy – niekoľko lokalít v SharePointe, úlohy v aplikácii Outlook (väčšinou ukladané na server Exchange) a projektové úlohy plánované a riadené v prostredí Project Server. Nová verzia SharePointu umožňuje zamestnancom zobrazovanie a prácu s úlohami z 3 prostredí na 1 mieste. Na osobnej lokalite tak môžete mať všetky Vaše úlohy z viacerých lokalít SharePointu, všetky úlohy zo servera Exchange a všetky úlohy z prostredia Project Server. S úlohami je možné na osobnej lokalite aktívne pracovať, SharePoint sa o všetko potrebné postará.

Vyhľadávanie

Do prostredia SharePoint Server spoločnosť Microsoft integrovala technológiu FAST Search. Ide o veľmi silnú a pokrokovú technológiu pre vyhľadávanie obsahu v priestore SharePoint a v ďalšom externom obsahu (napr. v zdieľaných priečinkoch dokumentov na serveri). Pri vyhľadávaní majú používatelia vylepšené rozhranie – napr. k dispozícii je náhľad nájdeného dokumentu alebo informácie, pri dokumentoch sa zobrazuje malá ikona podľa typu dokumentu, výsledky sú zoskupené do vyhľadávacích blokov a ďalšie vylepšenia.

Mobilita

SharePoint prináša optimalizovanú prácu na mobilných zariadeniach. Pre nový typ prezentácie údajov na mobilných zariadeniach sú vyžadované novšie verzie mobilných prehliadačov – Internet Explorer 9, Safari 4, Android 4 a vyššie. Tvorca obsahu má k dispozícii kanály pre zariadenia a tie umožňujú vytváranie optimalizovaných výstupov pre rôzne zariadenia v rámci jednej lokality alebo aplikácie.

Platforma SharePoint plne podporuje aj notifikácie typu „push“, čo umožňuje mobilným platformám aktívnu komunikáciu mobilného zariadenia so serverom SharePoint aj v prípade, že mobilný klient platformy SharePoint je práve na pozadí (multitasking).

Používatelia môžu pracovať s dokumentmi uloženými na serveri SharePoint priamo vo webovom prehliadači – nová verzia Office Web Apps umožňuje výrazne lepšiu prácu s dokumentmi balíka Office ako predchádzajúca verzia tejto služby.

Application Store

Server SharePoint prichádza s obchodom pre aplikácie. Vývojári tak dostávajú nástroj na jednoduchšiu komunikáciu s potenciálnymi zákazníkmi. Aplikácie v obchode sú rozdelené podľa oblastí, niektoré sú ponúkané bezplatne. Správca obsahu v prípade záujmu aplikáciu aktivuje do interného prostredia SharePoint a od tohto momentu je už k dispozícii pre používateľov.