Online pomoc

Márne hľadáte kvalifikovaného a kvalitného správcu Vašej siete ? Potrebujete operatívne riešiť problémy s administráciou Vašej siete, antivírusovú ochranu, spávu ERP aplikácií či len zálohovanie Vašich údajov na záznamové médium ?

Nechcete už viac strácať čas čakaním na príchod software technika ktorý vyrieši Váš problém ?

Stačí ak sa s nami skontaktujete a my Vám po prvotnej analýze zabezpečíme cestou priameho internetového pripojenia resp. telefonického pripojenia bezpečné, rýchle a efektívne riešenie Vašich operatívnych úloh týkajúcich sa Vášho informačného systému.

...a máte svojho správcu siete s minimálnymi nákladmi !!!Sídlo spoločnosti

JKC, s.r.o.
Šoltésovej 1995
911 01 Trenčín

Telefonický kontakt

+421 32 744 4273
+421 32 39 08 140