Modula

Automatické vertikálne sklady

Charakteristika:

Ide o modulárny systém automatických regálov kde na veľmi malej ploche máte možnosť umiestniť skladovací systém s maximálnym využitím výšky vašej haly. Regálový zakladač je vhodné umiestniť aj do vonkajšieho prostredia pokiaľ nemáte vo vašej hale priestor. Celkový sklad je vhodné opláštiť sendvičovým riešením konštrukcie.Modula parametre:

 • Zvýšenie produktivity – až 4 krát vyššia než u statických regálov.
 • Vysoká bezpečnosť – práce s uzavretou skladovacou plochou.
 • Pracovná zóna sa vždy nachádza v ergonomickej výške.
 • Obmedzenie chýb operátorov pri vychystávaní skladových položiek.
 • Ľahká identifikácia operátorov a ich možná kontrola.
 • Optimálne využitie vnútornej skladovacej plochy a jeho zabezpečenia (prach, krádež atd.).
 • Príjemné pracovné prostredie a ľahká obsluha – spokojnosť operátorov.
 • Flexibilita systému
 • Výšku zariadenia je možné zvoliť prakticky ľubovoľne (v krokoch po 200 mm).
 • V prípade potreby je možné výšku dodatečné upraviť.
 • Je nutné dodržať iba minimálnu a maximálnu výšku zariadenia.
 • Vertikálny sklad môže byť iba o 100 mm nižší, jako je výška stropu.
 • Výšku police (jej nosnosť) je možné vybrať s troch variant tak aby najlepšie vyhovovala uskladněnému materiálu (200 kg, 500 kg, 750 kg alebo 900 kg). Výškové usporiadanie od 2m do 14m štandard. 40m atypické riešenie.

 

Videá:


Sídlo spoločnosti

JKC, s.r.o.
Šoltésovej 1995
911 01 Trenčín

Telefonický kontakt

+421 32 744 4273
+421 32 39 08 140